Tag Archives: 89/1 haciz ihbarnamesi nedir

Haciz ihbarnamesi nedir?

İİK’nın 89. maddesinde, borçlunun üçüncü kişilerde bulunan, kıymetli evraka bağlanmamış yani hamiline ait olmayan veya cirosu mümkün bir senede bağlı bulunmayan hak ve alacaklarının haczi konusu düzenlenmiştir. Borçlunun mallarının haczini isteme aşamasına gelmiş bulunan alacaklı, borçlunun üçüncü kişilerde bulunan borçluya ait mal, hak ve alacakların da haczedilmesini isteyebilir. Kıymetli evrağa bağlanmış mal ve hakların haczi, bunların fiilen görülerek, bunlara el konulması ...

Devamını oku