Haberler

İhalenin feshi davaları ile ilgili bilinmesi gerekenler

soru8

İhalenin feshi davaları, istisnai durumlar hariç, ihaleye konu satışı yapan İcra Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu İcra Mahkemelerinde şikayet yolu ile görülen davalardır. Dolayısı ile maktu harca tabidir. İcra yoluyla satışı yapılan menkul – gayrimenkulün, ihalesinin usulsüz olduğunu iddia eden taraf, menfaati olmak kaydı ile, ihale tarihinden itibaren başlamak üzere 7 günlük süre içerisinde bu davayı ikame edebilir. Yasada, ihalenin feshi davası açabilecek ...

Read More »