Dilekçe Örnekleri

1. Haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebi örneği

………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/….     Dosya kapak hesabının yapılmasına müteakip, dosyamız borçlusu ………..’nın, 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi için …..Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü’ne  (Adres:…………………) İİK 89/1 maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilmesini talep ederim. Alacaklı Vekili ……………….

Devamını oku

Dosyada vekil varken asile tebligat nedeniyle ödeme emrinin iptali dilekçesi örneği

 İSTANBUL   (    ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   İCRA DOSYA NO           : İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün 20…/….. E. Sayılı dosyası DAVACI                             : VEKİLİ                               : Av. …………….. –Adres antettedir. DAVALI                             : ……………..( …………………………) VEKİLİ                              :Av. …………………….   KONUSU                            : İstanbul ...

Devamını oku

Kambiyo takibinde imzaya itiraz dilekçesi örneği -2

İSTANBUL    (     ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE DOSYA NO: ………………………   DAVACI          :…………………. (T.C KİMLİK NO: ……………………….) VEKİLİ           :…………………………. DAVALI          :………………………. VEKİLİ           :………………… KONUSU        : İmzaya itiraz AÇIKLAMALAR        : Davalı tarafça müvekkil aleyhine İstanbul …………İcra Müdürlüğü’nün 2013/….. E. Sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinden müvekkilim, ……….. tarihinde haberdar olmuştur. Takibe konu icra dosyası tarafımızca incelendiğinde, senet üzerindeki imzanın ...

Devamını oku

Kambiyo takibinde imzaya itiraz dilekçesi örneği

İSTANBUL ( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün 20../……..E. Sayılı dosyası DAVACI :…………..(T.C KİMLİK NO: ……………..) VEKİLİ :Av………………. DAVALI :………….. VEKİLİ :Av. …………….. KONUSU : İmzaya itiraz AÇIKLAMALAR : 1- Davalı tarafça müvekkil aleyhine İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün 20../…. E. Sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinden müvekkilim, ödeme emri kendisine tebliğ edilmeden, ihtiyati haciz vesilesiyle 30.07.2013 tarihinde haberdar ...

Devamını oku

Şikayet yolu ile takibin iptali dilekçesi örneği

İSTANBUL ( ) İCRA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   İcra Müdürlüğü ve Dosya No: İstanbul … İcra Müdürlüğü 20../……….. E.   DAVACI                      : VEKİLİ                       : Av. ……… DAVALI                      : VEKİLİ                       : KONU                         : Şikâyet: Takibin İptali AÇIKLAMALAR        :   Yukarıda numarası verilen icra müdürlüğü dosyasından müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin iptali gerekmektedir. Şöyle ki; A.A.Ü.T.’nin 7. maddesi hükmü uyarınca, “ (1) Görevsizlik, yetkisizlik ...

Devamını oku

Ticareti usulsüz terkten şikayet dilekçesi örneği

………….. (   ) İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE  MÜŞTEKİ                       : VEKİLİ                            : Av. ADRES                            : ŞÜPHELİ                        : …………..Ltd. Şti. Yetkilisi: ………………. ADRES                            : SUÇ                                 : İ.İ.K. md. 44 hükmü delaletiyle İ.İ.K.md 337/a hükmü gereği TİCARETİ TERK ETMEK AÇIKLAMALAR             : Şüphelinin yetkilisi olduğu …Ltd.Şti’nin, ……………. TL bedelli cari hesap ekstresi borcu nedeniyle, şirket aleyhine ……….. İcra Müdürlüğü’nün 20../ ……E. sayılı dosyası gereği icra ...

Devamını oku