İcra mahkemelerinde yetki nasıl belirlenir?

İcra iflas dairelerinin işlemlerine karşı yapılacak itiraz ve şikayetleri incelemeye, o işlemi yapan icra ve iflas dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesi yetkilidir (m.4)

İcra takibinin yapıldığı yer (asıl icra dairesi) icra mahkemesi kural olarak yetkilidir. Bu yetki kuralının madde 79 ve 360’da yazılı iki istisnası vardır. İİK m.360’a göre “haczedilen mallar başka bir yerde bulunduğu taktirde satış istinabe suretiyle yapılır. Arttırma ve ihaleye mütedair ihtilaflar istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesince hallolunur”

İİK m.79/2’ye göre “Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malvarlığının bulunduğu icra dairesine hemen yazar bu halde hacizle ilgili şikayetler istinabe olunun icra dairesinin tabi olduğu icra mahkemesince çözümlenir.”. Ancak sicile kayıtlı taşınmaz ve taşınırın ilgili sicil müdürlüğüne asıl icra müdürlüğünce doğrudan yazılan haciz yazısıyla haciz yapılmış ise bu durumda hacizle ilgili şikayetleri inceleme görevi asıl icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine aittir. Ayrıca talimat yoluyla yapılan hacizde sadece belli bir malın haczi talep edilmiş ( nokta haczi ) ise talimat icrası değil asıl icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesi bu hacizle ilgili şikayetleri incelemekle görevlidir.

İcra mahkemesinin yetkisi kamu düzeninden olup mahkemece resen dikkate alınır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*