1. Haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi örneği

……… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: 2015 /……….. E.

 

1.Haciz ihbarnamesine İtiraz Eden

3. Şahıs                                                   :

Vekili                                                      :

Borçlu                                                     :

Alacaklı                                                  :

Vekili                                                      :

Konusu                                                   : Haciz ihbarnamesine itirazımızdır.

Müdürlüğünüzün yukarıda numarası yazılı dosyasından, müvekkil şirkete gönderilen 1. haciz ihbarnamesi, müvekkil şirket yetkilisi tarafından …/…/…… tarihinde tebellüğ edilmiştir.

Haciz ihbarnamesinde, her ne kadar dosyanız borçlusu ……………….. ‘nın, müvekkil şirketten olan hak veya alacakları üzerine haciz konulduğu bildirilmiş ise de, dosyanız borçlusunun, müvekkil şirketten, haciz ihbarnamesinin tebliğ alındığı tarih itibarı ile doğmuş herhangi bir hak veya alacağı bulunmamaktadır.

İşbu  İİK 89/1 madde gereğince tebliğ olunan haciz ihbarnamesine itiraz ediyoruz.

Gereğini vekaleten saygılarımla talep ederim.

 

İtiraz Eden …………….

vekili

Av………………………….

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*