Feragat harcı nedir?

Feragat harcı, harçlar kanununun 23. Maddesinde düzenlenmiştir.

492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun İcra Takibinden vazgeçme başlıklı 23. maddesine göre;

“Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.”

Bir diğer ifade ile, takibin bulunduğu aşamaya göre, icra müdürlüğünce tahsil edilmiş olsa idi, ne oranda harç tahakkuk ettirilecekse, feragat harcında, bu oranın yarısı feragat harcı olarak icra müdürlüğünce tahsil edilir.

Örneğin, dosyada haciz yok ise, tahsil halinde alınacak tahsil harcı oranı %4,55 iken, feragat harcı, bunun yarısı olan 2,27’dir. Eğer dosyada haciz mevcut ise, alınacak tahsil harcı, %9,1 iken, feragat halinde bu oran 4,55 olacaktır.

Uygulamada, haricen ödeme yapıldığı durumlarda, borçlunun malları üzerine konulan hacizlerin fekki için alacaklı, ya icra dosyasına haricen tahsil beyanında bulunmakta, ya da haricen tahsili gizleyerek, dosya alacağından feragat ettiğine dair beyan vermektedir. Her iki durumda da hacizlerin fekkedilebilmesi için alınması gereken harç oranı, tahsil harcı oranının yarısıdır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*