Çek tazminatı nedir? Kimden talep edilebilir?

TTK’nın 783/3 maddesine göre “Muhatap nezdinde karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin %10’unu ödemekle yükümlü olduktan başka, hamilin bu yüzden uğradığı zararı da tazmin eder.”

6762 sayılı TTK’nun 695/3 maddesinde %5 olan çek tazminatı oranı 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 783/3. maddesi ile % 10’a çıkarılmıştır.

Bu hüküm kapsamında hamil, düzenleyenden (keşideciden) ayrıca ödenmeyen çek bedelinin yüzde onu oranında çek tazminatı talep edebilir.

Uygulamada çek tazminatının cirantalardan da talep edildiği görülmektedir. Kanunun bu açık hükmü karşısında, takip talebinde, çek tazminatı talep eden alacaklının, bundan yanlızca keşidecinin sorumlu olduğu hususunda açık beyanı yok ise, cirantalar, icra hukuk mahkemesine başvurmak suretiyle en azından çek tazminatı ile ilgili kısmın iptalini sağlayabilirler.s10

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*